Přejít k obsahu
21.3.
Krajské kolo proběhne 5. 4. 2017. Na organizaci a průběhu se podílí i Historický ústav FF JU.
21.3.
Zpráva o odborné exkurzi Ústavu romanistiky.
17.3.
Habilitační přednáška pana PhDr. et PaedDr. Marka Šmída, Ph.D., se koná dne 23. 3. 2017 od 11:00 hod.

ROZHODNUTÍ DĚKANA O PODMÍNKÁCH PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018

Přihlášky na navazující magisterské a doktorské studium je možno podávat do 28. 4. 2017.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz