POST-DOC IN CORPUS LINGUISTICS

application deadline for the research position is July 31, 2018

 

 

EXPRO 2019

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž o projekty excelence v základním výzkumu, uzávěrka přihlášek je 28. června 2018. 

Vyústěním těchto projektů je návrh do jedné z hlavních ERC výzev, vedoucím řešitelského týmu může být jedině pracovník, který dosahuje vynikajících vědeckých výsledků v mezinárodním měřítku a je autorem špičkových publikací s vysokým ohlasem. Zadávací dokumentace ZDE.

 

Technologická agentura ČR

vyhlásila další soutěž na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA, uzávěrka přihlášek je  21. června 2018, zadávací dokumentace ZDE

V rámci programu budou podpořeny projekty, které:
1) využívají multidisciplinární přístupy
2) propojují technický a netechnický výzkum
3) vytěžují potenciál základního výzkumu k aplikacím.

 

Fulbrightova komise

Fulbright Specialist Program - pro krátkodobý pobyt odborníka z USA hostujícího 2-6 týdnů na Vaší instituci

Fulbright-Masarykovo stipendium - v doktorské, postdoktorské a seniorské kategorii