POST-DOKTORAND V OBLASTI KRAJINNÉ ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU - výběrové řízení s uzávěrkou přihlášek 20. listopadu 2018

POST-DOC IN LANDSCAPE ARCHAEOLOGY OF MEDIAEVAL AND MODERN TIMES - request of proposal for the position, application deadline November 20, 2018

 

 

Grantová agentura JU 2019 - NOVÁ SOUTĚŽ! 

Zásady GA JU

Vysvětlivky ke grantovým přihláškám

Opatření rektora k vyhlášení GA JU pro rok 2019

 

Individuální (studentské) projekty

Přihláška jednoletého individuálního projektu

Přihláška dvouletého individuálního projektu

 

 

 

 

Fulbrightova komise

Fulbright Specialist Program - pro krátkodobý pobyt odborníka z USA hostujícího 2-6 týdnů na Vaší instituci

Fulbright Core Program - pro hostování amerického odborníka na celý semestr nebo akademický rok

Fulbright-Masaryk Program - v seniorské nebo juniorské kategorii podporující české doktorandy, vědecké a pedagogické pracovníky na dlouhodobých pobytech v USA