Přejít k obsahu
10.7.
Od akademického roku 2019/2020 se budou konat SZZ a obhajoby kvalifikačních prací ve všech třech možných termínech.
3.7.
Ve velké aule pražského Karolina převzal dne 20. 6. 2019 jmenovací dekret prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
2.7.
Dr. Horníčková bude působit na University of Chicago a částečně na Western Michigan University.

BYLY VYDÁNY DODATKY ROZHODNUTÍ DĚKANA O PODMÍNKÁCH PRO PŘIJETÍ KE STUDIU → "DRUHÉ KOLO" PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ + VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO DOKTORSKÝ PROGRAM ARCHEOLOGIE

Mezní termíny pro podání přihlášek: bakalářské programy a navazující magisterské programy: 30. 8. 2019; doktorský program Archeologie: 30. 8. 2019

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz