Přejít k obsahu
14.12.
Děkan FF JU v ČB vyhlašuje na pátek 21. prosince 2018 děkanské volno.
14.12.
Shromáždění akademické obce proběhne 19. 12. 2018 od 11.00 hod. v posluchárně P1.
10.12.
Výročí podpisu a uzavření nové Dohody o akademické a vědecké spolupráci.

BYLA VYDÁNA ROZHODNUTÍ DĚKANA O PODMÍNKÁCH PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Mezní termíny pro podání přihlášek: bakalářské programy - 15. 3. 2019; navazující magisterské programy: 30. 4. 2019.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz