Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU vznikl 1. 9. 2007 transformací Katedry romanistiky, která od roku 1991 působila na Pedagogické fakultě JU.
 
Ústav romanistiky (ÚRO) nabízí studium v bakalářských a magisterských studijních programech francouzské, italské a španělské filologie a v doktorském programu Románské jazyky. Na ÚRO je též možno studovat navazující magisterský program Učitelství pro střední školy v oborových specializacích pro všechny tři zmíněné jazyky. Kromě tradičně koncipovaných filologických oborů nabízí ÚRO i obory aplikované, zaměřené na evropský a mezinárodní obchod. V rámci bakalářského a magisterského studia nabízíme také možnost získání dvojích diplomů.
 
Vědecká činnost Ústavu romanistiky pokrývá obě stěžejní filologické disciplíny:

  • lingvistiku – zde se pracovníci ÚRO dlouhodobě věnují vybraným problémům románské synchronní jazykovědy (lexikální morfologie, syntax, textová lingvistika) a výzkumu odborného jazyka (zejména jazyka právního)
  • literaturu – ÚRO vyvíjí badatelskou činnost v oblasti dějin románských literatur a jejich recepce v českých zemích (historické knižní fondy, recepce překladů)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace

 

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ VYUČOVANÝCH NA ÚSTAVU ROMANISTIKY

od AR 2017/18 nabízíme navazující studium Překladatelství francouzského / španělského jazyka 

přehled všech oborů si můžete prohlédnout ZDE

 

 

ZÍSKEJTE DVA ABSOLVENTSKÉ DIPLOMY ZÁROVEŇ!

podrobnější informace o nabídce tzv. dvojích diplomů, které umožňují získat zároveň diplom FF JU a diplom partnerské zahraniční univerzity

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkazy

                        

 
 
We would like to thank Memsource for granting us free access to their platform through

 

LSTI Project

Strategické partnerství Legal Systems and Business Law in the EU: Translating and Interpreting in Diversity

Novinky
2.7.
Zadání bakalářských prací si můžete vyzvednout na sekretariátu Ústavu romanistiky FF JU.
9.10.
Jde konkrétně o předměty URO/QZB14-Dějiny románských literatur se zaměřením na italskou literaturu, URO/QZM9-Italská literatura a URO/QZM20-Italská literatura
30.5.
nabídka předmětů cizího jazyka němčiny byla rozšířena i o nižší úrovně
14.12.
POZOR! - je zde ke stažení aktualizovaný model smlouvy o praxi.