Vítejte na stránkách Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky!

 

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky se profiluje jakožto pracoviště orientované ve své pedagogické i vědecké činnosti na areál, který představuje Česká republika a německy mluvící země.

Ústav má akreditovány dva bakalářské studijní obory: jednooborový interdisciplinární obor Česko-německá areálová studia a dvouoborový germanistický obor Německý jazyk a literatura.

Pro absolventy těchto bakalářských studijních oborů a oborů příbuzných je určen jednooborový navazující magisterský studijní obor Česko-německá areálová studia, který svým obsahem reaguje na založení Evropského regionu Dunaj – Vltava. Studenti jsou proto již během studia cíleně připravováni pro profesní působení v tomto areálu.

 

Pro absolventy dvouoborového bakalářského studia s oborem Německý jazyk a literatura je určen dvouoborový navazující magisterský studijní obor Česko-německá areálová studia. Tento obor je založen na teritoriálně propojeném pojetí české a německé filologie s vědami sociálními. V povinných předmětech je upřednostněna filologie germanistická, předměty povinně volitelné jsou nabízeny ve dvou modulech: v modulu s filologickým zaměřením a v modulu se zaměřením sociálněvědním. Student si v průběhu studia předmětů povinně volitelných vybírá jeden z těchto modulů, což umožňuje, aby se již v průběhu studia odborně profiloval, například opět na germanistiku.

 

Všechny studijní obory nabízejí studentům také četné zahraniční mobility v německy mluvících zemích i jinde (programy ERASMUS+, CEEPUS, GIP, Sprach- und Sommerkurse,   DAAD-Studienstipendien). Jejich cílem je umožnit studentům zvýšit jazykové a komunikační dovednosti, potvrdit interkulturní kompetence, prakticky aplikovat teoretické poznatky získané během studia a prohloubit osobní přeshraniční kontakty.  

 

Mimořádné informace:

Uchazeči o studium již mohou podávat přihlášky ke studiu bakalářských i navazujících magisterských oborů 

Den otevřených dveří na FF JU v Č. Budějovicích dne 12. ledna 2018

Termíny pro zadání  a odevzdání bakalářských a diplomových prací na UAG

DAAD: Informace o stipendijních programech pro ČR     

Univerzita v Českých Budějovicích a Univerzita Pasov zahajují společný projekt v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Novinky
20.4.
Aktuální stipendijní programy
20.3.
nabídka stipendia na semestrální studium na německých vysokých školách v ZS 2018/2019
26.2.
info od Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU
10.1.
Herr Prof. Dr. Alfred Wildfeuer; Frau PD Dr. Nicole Eller-Wildfeuer; Doktorandin Sophia Leder, M.A.