Seznam akreditovaných studijních oborů na FF JU

Bakalářské studium

Anglický jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Archeologie (jednooborové i dvouoborové studium)

Archivnictví (jednooborové i dvouoborové studium)

Bohemistika (jednooborové i dvouoborové studium)

Česko-německá areálová studia (jednooborové studium)

Dějiny umění (jednooborové i dvouoborové studium)

Estetika (jednooborové i dvouoborové studium)

Francouzský jazyk a literatura (jednooborové i dvouoborové studium)

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (jednooborové studium)

Historie (jednooborové i dvouoborové studium)

Italský jazyk (jednooborové studium)

Italský jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Italský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (jednooborové studium)

Kulturní studia (jednooborové i dvouoborové studium)

Německý jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Španělský jazyk a literatura (jednooborové i dvouoborové studium)

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (jednooborové studium)

 

Navazující magisterské studium

Anglická a americká literatura (dvouoboorové studium)

Archeologie (jednooborové studium)

Archivnictví (jednooborové studium)

Bohemistika (jednooborové i dvouoborové studium)

Česko-německá areálová studia (jednooborové i dvouoborové studium)

Dějiny a filozofie umění (jednooborové studium)

Francouzský jazyk (jednooborové studium)

Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Historie (jednooborové i dvouoborové studium)

Italský jazyk (jednooborové studium)

Italský jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Kulturální studia (jednooborové studium)

Překladatelství anglického jazyka (dvouoborové)

Překladatelství francouzského jazyka (dvouoborové)

Překladatelství španělského jazyka (dvouoborové)

Španělský jazyk (jednooborové studium)

Španělský jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (dvouooborové studium)

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Učitelství dějepisu pro střední školy

Učitelství francouzského jazyka pro střední školy

Učitelství italského jazyka pro střední školy

Učitelství španělského jazyka pro střední školy

 

Doktorské studium

 
Archeologie

České dějiny

Český jazyk

Dějiny novější české literatury

Pomocné vědy historické

Románské jazyky