Kvalitní vzdělání

Filozofická fakulta nabízí atraktivní obory bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, jejichž hlavním atributem je kvalita. Vzhledem ke své velikosti poskytuje fakulta výhodu individuálního a přátelského přístupu ke studentům.

 

Moderní kampus a krásné prostředí

Fakulta se nachází v příjemném prostředí historických Českých Budějovic a jižních Čech, přímo v centru univerzitního kampusu a studentského dění.

 

Otevřenost mezinárodní spolupráci

Fakulta má velmi bohatý program mezinárodní spolupráce, a to i v oblasti tzv. dvojích diplomů.

 

Důraz na vědu a výzkum

Filozofická fakulta je významnou výzkumnou institucí v oblasti humanitních věd. Výuka na FF JU tak odráží nejnovější poznatky jednotlivých vědních disciplín.