Zpět

FILOZOFICKÁ FAKULTA MÁ NOVÉHO PROFESORA

3.7.19

Ve velké aule pražského Karolina převzal dne  20. června 2019 jmenovací dekret z rukou ministra školství Roberta Plagy prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., z Archeologického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Prof. Krajíc byl jmenován pro obor Archeologie pravěku a středověku, a to na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity.

 

prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., se specializuje na archeologii středověku a postmedieválního období, na dějiny řemesel, dějiny osídlení (středověká sídla - zaniklé středověké vesnice, historická jádra měst, šlechtická a církevní sídla), dějiny hmotné kultury (typologie, databáze, terminologie) a na pedagogickou koncepci archeologie středověku pro různé úrovně vysokoškolského studia.