INFORMACE                                                INFORMATION

 

 

Informační leták / Information Sheet 2019

 

Přihláška 2019 - samoplátci (Application form for a self-payer)

 

Mezní datum pro podání přihlášky (samoplátci) / Application deadline (self-payers)15. července 2019 / July 15th 2019

 

Letní školu slovanských studií pořádá Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jedná se o třítýdenní kurz, který se vždy koná na přelomu srpna a září. Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky. Na letní škole jsou ale samozřejmě vítáni všechni zájemci o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. 

The Summer School of Slavonic Studies is hosted by the Department of Czech Studies, Faculty of Arts, University of South Bohemia, in a three-week period between late August and mid-September. The courses are designed for international students, professionals (teachers, translators, interpreters) and academic staff members in the field of Czech Studies and Slavic Studies who are over 18 years of age. However, the wide scope of the courses offers something for all those interested in Czech language, literature, history and culture. 

 

Absolventi LŠSS obdrží osvědčení o účasti.

SSSS graduates receive a certificate of attendance and a report card. 

 

STIPENDISTÉ / SCHOLARSHIP HOLDERS

Stipendia mohou získat ti kandidáti/kandidátky, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí, případně zastupitelské úřady České republiky v zahraničí. Přihláška s přílohami musí být předána příslušné přijímající instituci (může to být místní agentura nebo ministerstvo, v některých zemích výběr provádí zastupitelský úřad České republiky, nikoli však naše univerzita), bližší informace poskytne zastupitelský úřad České republiky v konkrétní zemi.

Informace MŠMT: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/letni-skoly-slovanskych-studii-1

 

Scholarships are only awarded to candidates nominated by the competent authorities of the contracted partner countries or embassies of the Czech Republic. Applications with all relevant attachments must be submitted to the appropriate receiving institution (it may be a local agency or ministry; in some countries, the Czech Embassy is responsible for selection of eligible candidates); to receive more information contact the Czech embassy for the given country

Information MEYS: http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies?lang=2

 

SAMOPLÁTCI / SELF-PAYERS

Zájemci se mohou přihlásit jako samoplátci, kteří si hradí veškeré náklady sami. Informace potřebné k přihlášení naleznete → ZDE.

Applicants can apply as self-payers, paying all the costs themselves. Information on applying as a self-payer is available → HERE.