Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice

 

Telefon: +420 387 774 801 (sekretariát děkana)

Fax: +420 387 774 812

www.ff.jcu.cz

E-mail: dekanat@ff.jcu.cz

 

IČ: 60076658

Bankovní spojení: 104725778/0300  Československá obchodní banka

Acc. No. IBAN: CZ 2003000000000104725778, SWIFT: CEKOCZPP