Historický ústav Filozofické Fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště. Zajišťuje vzdělání v tříletém bakalářském jedno- i dvouoborovém studijním oboru Historie, jehož absolventi mohou dále pokračovat ve studiu stejnojmenných navazujících dvouletých magisterských studijních oborů a dvouoborovém navazujícím magisterském oboru Učitelství dějepisu pro střední školy. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou se podílí na výuce bakalářského studijního oboru Historie se zaměřením na vzdělávání a magisterského studijního oboru Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol. Historický ústav také nabízí postgraduální doktorské studium Českých dějin a provádění habilitačních a profesorských řízení v oboru České dějiny. Ve vědecké práci se Historický ústav systematicky a dlouhodobě zaměřuje na všestranný výzkum dějin společnosti raného novověku.

 

Nejnovější publikace

akademických pracovníků Historického ústavu a jejich spolupracovníků

Novinky
4.1.
Povinně volitelné a výběrové předměty UHE/VPŘ%, UHE/VP%, UHE/HDVT1 budou v LS 2018/2019 otevírány jen tehdy, pokud na ně bude přihlášeno alespoň 5 posluchačů.
10.12.
Vědecké zasedání na počest významného českého historika Josefa Petráně se konalo 6. - 7. prosince 2018
10.12.
Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D., se setkal s představiteli Pedagogické fakulty, Faculty of Education, Kagawa University u příležitosti výročí podpisu a uzavření nové Dohody o akademické a vědecké spolupráci.
4.12.
Historický ústav FF JU získal institucionální i programové akreditace na 10 let
4.12.
Akademičtí pracovníci ústavu získali v projektové soutěži Grantové agentury ČR dva nové granty
28.11.
Setkání německých a českých studentů v Českém Krumlově se konalo 23.listopadu 2018
3.10.
nabízí pro studenty Filozofické fakulty JU Nová tiskárna Pelhřimov
31.5.
se stala součástí Akademické knihovny Jihočeské univerzity