• Přijatý/-á uchazeč/ka se specifickými potřebami (se zdravotním postižením či chronickým onemocněním) má právo využít v průběhu studia podpůrných služeb poskytovaných univerzitou.
  • Další informace lze získat na webovách stránkách centra, e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026).