CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

Od AR 2014/2015 je UAG FF JU součástí sítě TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation. Každý rok vyjíždějí pedagogové a studenti na letní školu. Dále jsou možné krátkodobé či dlouhodobé pobyty studentů a akademických pracovníků ústavu na univerzitách zapojených do sítě TRANS.

Garantem programu je dr. Kubatová Pitrová, popř. své otázky směřujte na dr. Malechovou.

 

................................................................................................

Důležité termíny:

listopad 2017

Termín pro podávání přihlášek na mobility jako „Freemover" na LS 2017/2018

červen 2018

Termín pro podávání přihlášek na mobility CEEPUS na ZS i LS 2018/2019

říjen 2018

Termín pro podávání přihlášek na mobility CEEPUS na LS 2018/2019

Pro studentské mobility bude v dostatečném předstihu vypisováno výběrové řízení.

Více informací: http://www.ceepus.info/

 

Důležité: Student je povinen o svém výjezdu informovat Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU - Postup zde

_______________________________________________________________________

Mezinárodní letní škola TRANS 2017 ve slovinském Mariboru

Ústav navštívil student z Makedonie

Ústav hostil v rámci programu CEEPUS kolegyni z bulharské Sofie

Zpráva o letní škole 2015 v chorvatském Zadaru

Zpráva o letní škole 2016 v bulharské Sofii