ROZHODNUTÍ DĚKANA o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních oborů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2018/2019 (2. kolo).

 

ROZHODNUTÍ DĚKANA o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních oborů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2018/2019.

 

ARCHEOLOGIE

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

Archeologie

 

FILOLOGIE

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

Bohemistika

Česko-německá areálová studia

Francouzský jazyk a literatura

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Italský jazyk

Španělský jazyk a literatura

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

 

DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Anglický jazyk a literatura + Bohemistika

Anglický jazyk a literatura + Estetika

Anglický jazyk a literatura + Francouzský jazyk a literatura

Anglický jazyk a literatura + Historie

Anglický jazyk a literatura + Italský jazyk a literatura

Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura

Anglický jazyk a literatura + Španělský jazyk a literatura

Bohemistika + Estetika

Bohemistika + Francouzský jazyk a literatura

Bohemistika + Historie

Bohemistika + Italský jazyk a literatura

Bohemistika + Německý jazyk a literatura

Bohemistika + Španělský jazyk a literatura

Historie + Francouzský jazyk a literatura

Historie + Italský jazyk a literatura

Historie + Německý jazyk a literatura 

Historie + Španělský jazyk a literatura 

Německý jazyk a literatura + Francouzský jazyk a literatura

Německý jazyk a literatura + Italský jazyk a literatura

Německý jazyk a literatura + Španělský jazyk a literatura

 

 

HISTORICKÉ VĚDY

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

Archivnictví

Historie

 

DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Historie + Archeologie

Historie + Archivnictví

Historie + Dějiny umění

 

HUMANITNÍ STUDIA

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

Kulturní studia

 

DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Kulturní studia + Bohemistika

Kulturní studia + Historie

Kulturní studia + Dějiny umění

Kulturní studia + Estetika

 

OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

Dějiny umění

Estetika

 

DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Dějiny umění + Estetika