2019

Závěrečná konference v rámci projektu "Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce".

 

MUSEUM UPLOADED - Digitální technologie pro přeshraniční spolupráci muzeí, č. 25 - konference na téma "Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí"

 

2018

Sprache und Identität - mezinárodní germanistická konference uspořádaná ve spolupráci s Univerzitou Augsburg a Univerzitou Regensburg dne 19. - 23. listopadu 2018

 

2017

„Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla minulých dob“ - VII. mezinárodní interdisciplinární konference věnovaná problematice dějin knižní kultury v rámci výzkumu historických knižních a archivních fondů, Brno 17. - 20. 10. 2017  

 

2015

Konference, která se bude konat v Praze dne 26. října 2015 (info + call for papers)

 

2014

Deutsch ohne Grenzen

mezinárodní konference uspořádaná společně s Pedagogickou fakultou JU a Svazem germanistů ČR ve dnech 16. - 18. září 2014

 

Tempus Libri 2014

Knihy v proměnách času - Le livre au fil du temps - Buch im Wandel der Zeiten

VI. mezinárodní interdisciplinární konference o knižní kultuře, Český Krumlov, 23.-26. 10. 2014

Program (česky) - Programme (française)

 

2012

31e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire

Nové Hrady, 19.-22. 9. 2012

 

2011

La perspective fonctionnelle de la phrase

troisièr colloque du Cercle linguistique de Prague au seuil du XXXIe siècle

Nové Hrady, 18.-21. 9. 2011

 

2010

Centre et péripherie dans le système linguistique

Colloques à venir

Usage, norme et codification à l´âge des corpus informatisés

České Budějovice, 11.-13. 6. 2014

 

2008

Romantismus v dějinách české literatury

mazinárodní konference Ústavu bohemistiky FF JU

Bořetice, 3.-6. 9. 2008

 

Slovesné baroko ve středoevropském prostoru

mezinárodní vědecká konference k jazyku, stylu a k literárnímu ztvárnění barokních textů

České Budějovice, 16.-18. 9. 2008

 

2007

Čas rychlých kol a křídel, aneb mezi Laurinem a Kašparem

vědecké sympózium pořádané Historickým ústavem JU v rámci "Zíbrtova Kostelce 2007"

Kostelec nad Vltavou, 26.-27. 5. 2007

 

ČLOVĚK - JAZYK - KOMUNIKACE

mezinárodní lingvistická konference u příležitosti významného životního jubilea předního českého lingvisty prof. Kořenského

České Budějovice, 10.-20. 9. 2007