Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl založen 1. 4. 2006. Od počátku je profilován jako vědecko-pedagogické pracoviště se zaměřením na archeologii pravěku, středověku a raného novověku a také na environmentální archeologii. V současné době nabízí vzdělání v tříletém bakalářském studiu a ve dvouletém navazujícím magisterském studijním plánu. Nově nabízí ústav také vzdělání v doktorském studiu oboru Archeologie. Ve vědecké práci se Archeologický ústav zaměřuje především na výzkum minulosti jihočeského regionu v evropských souvislostech, dále na nedestruktivní archeologii a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity i na environmentální archeologii. K jeho dlouhodobým projektům patří studium osídlení doby bronzové na Bechyňsku, výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a výzkum středověkých a  novověkých řemesel.

 

     

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku 

ARCHAEOLOGIA HISTORICA       

 

 

                                                    

Novinky
26.5.
nabízené Archeologickým ústavem FF JU v ZS AR 2017/18 budou otevřeny při minimálním počtu 8 zapsaných studentů!
15.5.
archeologický výzkum na mohylách v Plavu (okr. České Budějovice)
5.4.
od 1. do 30. července 2017
30.5.
zadaných na Archeologickém ústavu FF JU v květnu 2016