Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl založen 1. 4. 2006. Od počátku je profilován jako vědecko-pedagogické pracoviště se zaměřením na archeologii pravěku, středověku a raného novověku a také na environmentální archeologii. V současné době nabízí vzdělání v tříletém bakalářském studiu a ve dvouletém navazujícím magisterském studijním plánu. Nově nabízí ústav také vzdělání v doktorském studiu oboru Archeologie. Ve vědecké práci se Archeologický ústav zaměřuje především na výzkum minulosti jihočeského regionu v evropských souvislostech, dále na nedestruktivní archeologii a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity i na environmentální archeologii. K jeho dlouhodobým projektům patří studium osídlení doby bronzové na Bechyňsku, výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a výzkum středověkých a  novověkých řemesel.

 

     

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku 

ARCHAEOLOGIA HISTORICA       

 

 

                                                    

Novinky
31.10.
kterou přednese Maxime Brami dne 2. 11. 2017 od 16.00 hodin v učebně S1 na FF JU.
25.10.
která se uskuteční dne 31. 10. 2017 od 10.00 - 11.00 hodin v posluchárně P2 na FF JU.
23.10.
Pozvánka na přednášku konanou v rámci projektu GAJU, kterou prosloví Mag. Dr. phil. Peter Trebsche ve čtvrtek 26. 10. 2017 od 16.00 hodin.
22.10.
25. 10. 2017 se v prostorách zříceniny hradu Dívčí Kámen uskuteční již tradiční pasování studentů prvních ročníků oboru archeologie.
26.5.
nabízené Archeologickým ústavem FF JU v ZS AR 2017/18 budou otevřeny při minimálním počtu 8 zapsaných studentů!