Archeologický ústav FF JU v Českých Budějovicích byl založen 1. 4. 2006. Od počátku je profilován jako vědecko-pedagogické pracoviště se zaměřením na archeologii pravěku, středověku a raného novověku a také na environmentální archeologii. V současné době nabízí kompletní vzdělání v tříletém bakalářském studiu, dvouletém navazujícím magisterském a v doktorském studiu oboru Archeologie. Ve vědecké práci se Archeologický ústav zaměřuje především na výzkum minulosti jihočeského regionu v evropských souvislostech, dále na nedestruktivní archeologii a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity i na environmentální archeologii. K jeho dlouhodobým projektům patří studium osídlení doby bronzové na Bechyňsku, výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a výzkum středověkých a  novověkých řemesel.

                                 

Novinky
28.4.
Přednáška L. Holaty se uskuteční ve středu 22. 5. 2019 od 16:00 posluchárně P2.
14.1.
Exkurzi pořádá Archeologický ústav FF JU ve dnech 29. 4. - 8. 5. 2019.
2.1.
nabízené Archeologickým ústavem FF JU v LS AR 2018/19 budou otevřeny při minimálním počtu 5 zapsaných studentů!
17.12.
zadaných na Archeologickém ústavu FF JU v roce 2018
19.10.
Dne 25. 10. 2018 se bude konat tradiční pasování prváků.