Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl založen 1. 4. 2006. Od počátku je profilován jako vědecko-pedagogické pracoviště se zaměřením na archeologii pravěku, středověku a raného novověku a také na environmentální archeologii. V současné době nabízí vzdělání v tříletém bakalářském studiu a ve dvouletém navazujícím magisterském studijním plánu. Nově nabízí ústav také vzdělání v doktorském studiu oboru Archeologie. Ve vědecké práci se Archeologický ústav zaměřuje především na výzkum minulosti jihočeského regionu v evropských souvislostech, dále na nedestruktivní archeologii a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity i na environmentální archeologii. K jeho dlouhodobým projektům patří studium osídlení doby bronzové na Bechyňsku, výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a výzkum středověkých a  novověkých řemesel.

 

                                 

Novinky
19.10.
Dne 25. 10. 2018 se bude konat tradiční pasování prváků.
23.5.
nabízené Archeologickým ústavem FF JU v ZS AR 2018/19 budou otevřeny při minimálním počtu 5 zapsaných studentů!
21.5.
zadaných na Archeologickém ústavu FFF JU v roce 2018
22.10.
25. 10. 2017 se v prostorách zříceniny hradu Dívčí Kámen uskuteční již tradiční pasování studentů prvních ročníků oboru archeologie.