Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl založen 1. 4. 2006. Od počátku je profilován jako vědecko-pedagogické pracoviště se zaměřením na archeologii pravěku, středověku a raného novověku a také na environmentální archeologii. V současné době nabízí vzdělání v tříletém bakalářském studiu a ve dvouletém navazujícím magisterském studijním plánu. Nově nabízí ústav také vzdělání v doktorském studiu oboru Archeologie. Ve vědecké práci se Archeologický ústav zaměřuje především na výzkum minulosti jihočeského regionu v evropských souvislostech, dále na nedestruktivní archeologii a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity i na environmentální archeologii. K jeho dlouhodobým projektům patří studium osídlení doby bronzové na Bechyňsku, výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a výzkum středověkých a  novověkých řemesel.

 

     

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku 

ARCHAEOLOGIA HISTORICA       

 

 

                                                    

Novinky
15.5.
archeologický výzkum na mohylách v Plavu (okr. České Budějovice)
15.5.
ve středu 17. 5. 2017, tentokrát v raném středověku
5.4.
od 1. do 30. července 2017
4.1.
povinně volitelné a výběrové předměty nabízené Archeologickým ústavem budou v LS AR 2016/17 otevřeny při minimálním počtu 5 zapsaných studentů.