Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl založen 1. 4. 2006. Od počátku je profilován jako vědecko-pedagogické pracoviště se zaměřením na archeologii pravěku, středověku a raného novověku a také na environmentální archeologii. V současné době nabízí vzdělání v tříletém bakalářském studiu a ve dvouletém navazujícím magisterském studijním plánu. Nově nabízí ústav také vzdělání v doktorském studiu oboru Archeologie. Ve vědecké práci se Archeologický ústav zaměřuje především na výzkum minulosti jihočeského regionu v evropských souvislostech, dále na nedestruktivní archeologii a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity i na environmentální archeologii. K jeho dlouhodobým projektům patří studium osídlení doby bronzové na Bechyňsku, výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a výzkum středověkých a  novověkých řemesel.

 

     

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku 

ARCHAEOLOGIA HISTORICA       

 

 

                                                    

Novinky
26.5.
povinně volitelné a výběrové předměty nabízené Archeologickým ústavem budou v ZS AR 2016/17otevřeny při minimálním počtu 8 zapsaných studentů.
22.5.
na Archeologickém ústavu FF JU v červnu 2016.
20.5.
které se budou konat na Archeologickém ústavu v červnu 2016.
18.5.
dne 27. května 2016 od 16.00 hodin v Jihočeském muzeu.
16.5.
Archeologický ústav FF JU zve na přednášku prof. Leopolda Jaroslava Pospíšila dne 19. 5. 2016 od 16.00 hodin v učebně S1 na FF JU.