Anglický jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu anglický jazyk nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru bude po uchazeči požadována:

 • Znalost anglického jazyka na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce. Tato znalost je naprosto nezbytná, neboť většina výuky i atestací probíhá v angličtině.
 • Základní orientace v kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí.
 • Předložení seznamu přečtené literatury; v něm může být obsažena beletrie, poezie, drama, ale stejně tak i literatura teoretická nebo odborná literatura o jazyce, problematice překladu atd. Oceňuje se zejména literatura přečtená v anglickém originále a též literatura klasická (např. Shakespeare, Defoe, Fielding, Austenová, Dickens, Stevenson Hardy, Joyce, Hawthorne, Melville, Whitman, Fitzgerald, Hemingway).

 

Hodnocení pohovoru (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Znalost anglického jazyka = max. 50 bodů
 • Základní orientace v kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí = max. 20 bodů
 • Diskuse nad seznamem přečtené literatury = max. 30 bodů

 

(Doplňující informace k pohovoru viz zde.)

Co tento obor nabízí?

- Praktickou znalost anglického jazyka na úrovni C1

- Rozhled v anglické literatuře a kultuře

- Schopnost vyjadřovat se slovně i písemně anglicky

- Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a o literatuře

- Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím - moderních informačních prostředků

 

Garantující pracoviště

Ústav anglistiky FF JU v ČB

 

 

Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu francouzský jazyk nejvýše 1,50.

 

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou:

 • Schopnost komunikovat francouzsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2).
 • Rozhled ve francouzské/frankofonní literatuře. K pohovoru si uchazeči přinesou seznam přečtené beletrie, poezie a divadelních her od francouzských, resp. frankofonních autorů (v češtině i v originále).
 • Orientace v následujících oblastech: dějiny Francie; současný francouzský politický, společenský a ekonomický život; francouzské umění

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Schopnost komunikace ve francouzském jazyce = max. 50 bodů
 • Diskuze nad seznamem přečtené literatury = max. 25 bodů
 • Znalost reálií, dějin a kultury Francie = max. 25 bodů

 

(Doplňující informace k pohovoru viz zde.)

Co tento obor nabízí?

- Praktickou znalost francouzského jazyka na úrovni C1

- Rozhled ve francouzské a frankofonní literatuře

- Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a o literatuře

- Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím moderních informačních prostředků

- Možnost zvolit si povinně-volitelné předměty zaměřené na odborný administrativně-právní jazyk

- Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit

prohlédnout si prezentaci oboru

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU v ČB