Anglická a americká literatura (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijímací řízení

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Anglická a americká literatura spočívá v ústním pohovoru, během nějž prokáže uchazeč znalosti anglické a americké literatury a praktické i teoretické znalosti anglického jazyka.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného oboru může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

 

Hodnocení:

  • praktická znalost anglického jazyka = max. 50 bodů
  • orientace v anglické a americké literatuře = max. 50 bodů

  

Co tento obor nabízí?

- Praktickou znalost anglického jazyka na úrovni C2

- Ucelené znalosti oboru anglická a americká literatura

- Základy překladatelské praxe

- Schopnost pracovat s literárním textem, vyjadřovací a argumentační dovednosti

- Pokročilou schopnost teoreticky uvažovat o literatuře

-     Dobrou orientaci v relevantních literárně-teoretických směrech 20. a 21. století

-     Možnost strávit část studia na zahraniční univerzitě

 

S čím je možné tento obor kombinovat?

Jakýkoli z uvedených oborů dvouoborového studia.

 

Garantující pracoviště Ústav anglistiky FF JU v ČB