Volební a jednací řád Akademického senátu

 

Zápisy ze zasedání AS FF JU

 

Složení Akademického senátu

 

Předseda AS FF JU v ČB:

Mgr. David Skalický, Ph.D.

dskalicky@ff.jcu.cz

Ústav věd o umění a kultuře

 

Místopředseda AS FF JU z řad akademických pracovníků:

Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D.

tjajtner@ff.jcu.cz

Ústav anglistiky

 

Místopředseda AS FF JU z řad studentů:

Michael Hrdý

michal.vimperk@seznam.cz

Anglický jazyk a literatura - Bohemistika

 

Bc. Josef Čížek

josefcizek02@gmail.com

Učitelství dějepisu pro střední školy - Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

 

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

veronika.faktorova@gmail.com

Ústav bohemistiky

 

Mgr. Martina Halamová, Ph.D.

halamova@ff.jcu.cz

Ústav bohemistiky

 

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

hrdlicka@ff.jcu.cz

Historický ústav

 

Mgr. Josef Kameník

jokamenik@seznam.cz

Český jazyk

 

Mgr. Petr Kos, Ph.D.

kos@ff.jcu.cz

Ústav anglistiky

 

Bc. Kateřina Mašlová

maslka@seznam.cz

Archeologie

 

Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.

v.veberova@gmail.com

Ústav bohemistiky