Dne 6. prosince 2011 se v českobudějovickém Marty's klubu konalo vůbec
první setkání všech studentů oboru Evropská teritoriální studia – ČR a německy mluvící země, tzv. 1 ETSN party.
 
Setkání se velmi vydařilo.
Kromě studentů všech tří ročníků ETSN se jej zúčastnili i někteří pedagogové vyučující v rámci uvedeného oboru.
 
Studenti si setkání zorganizovali sami a účast byla více než hojná :-)
 
   

 
Studenti prvního ročníku ETSN
 

   

Studenti druhého ročníku ETSN s doc. Ederem a s německým lektorem Matthiasem Steppichem
 


Studenti třetího ročníku ETSN
 

 
 A všichni!!!!!
 

 
Pily se stylově nápoje nesoucí zkratky vyučovaných předmětů